Barn sitter på marken och spelar gitarr

Instrument till barn

Det pågår en debatt huruvida sättet man bör använda för att introducera barn till musik. En del menar att det bästa viset är att köpa ett (nästan) valfritt instrument till barnet vid så tidig ålder som möjligt. Denna tes bygger på att barnet ska använda instrumentet som en leksak och därigenom få en positiv bild av, exempelvis, gitarren. På så vis ska ett intresse väckas som sedan kan utvecklas till en passion.

Det andra lägret menar istället att det är bättre att spela och sjunga i grupp, tillsammans med barnet. Om du själv som förälder spelar ett instrument samtidigt som du umgås med din son eller din dotter kan detta skapa en nyfikenhet hos den lille. Genom detta kommer frågor om instrumentet, vad det är och hur det fungerar.

Båda sätten fungerar på liknande vis och baseras på att skapa en positivitet om ljud och musik hos barnet. Det är roligt att spela och sjunga, och är det roligt kommer sedan ett intresse att växa fram. Oavsett vilket sätt du väljer att gå vidare med kommer ditt barn säkerligen fatta tycke för musikens underbara värld.

Gitarr, munspel eller saxofon

Barn sitter på marken och spelar gitarr

Det är inte helt lätt att välja vilken typ av instrument som är passande till en liten människa. Många kan väljas att användas vid introduktion till musik, men en saxofon kanske inte är det bästa om tanken är att låta barnet lära sig genom ‘learning by doing’. Gitarren däremot är väl anpassad till uppgiften då det räcker med att plinka lite på den med handel för att få fram ett ljud. Även piano och keyboard har samma funktion, men kan vara något bökigare.

Så ut med dig nu och lär din lilla version av dig själv om hur ljud, musik och glädje hänger ihop!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *