Barn sitter på marken och spelar gitarr

Instrument till barn

Det pågår en debatt huruvida sättet man bör använda för att introducera barn till musik. En del menar att det bästa viset är att köpa ett (nästan) valfritt instrument till barnet vid så tidig ålder som möjligt. Denna tes bygger på att barnet ska använda instrumentet som en leksak och därigenom få en positiv bild […]